Home

Mijn kracht ligt in mijn diverse sportachtergrond en mijn inlevingsvermogen; ik voel aan wie je bent en wat werkt voor jou. Met deze persoonlijke aanpak speel ik in op jouw sterke en zwakkere kanten, altijd doelgericht. Mentaliteit staat hierin centraal. Ik zorg dat je je na iedere training sterker voelt!

Specialisatie

  • Personal Coaching
  • Conditie- en krachttraining
  • Sport specifiek
  • Pads training beginner en gevorderde
  • Revalidatie / lichamelijke klachten

Intake

Een intake (30 minuten) is altijd gratis en vrijblijvend. Tijdens de intake gaan we het hebben over jouw weg omhoog! Hierin staan onderwerpen als voeding, training en mentale coaching centraal.

Neem contact op